Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Warsztaty "Fundusze unijne 2014-2020 dla przedsiębiorców - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" 22.09.2017r.

Tile-100

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach "Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania"

KIEDY: Wrocław, 22 września 2017 r.

GDZIE: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Budynek C3 Sala 018 (Sala Rad Wydziałów)

 

 

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

 • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
   
 • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.
   

 

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

 

 • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
 • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
 • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów; aktualnych konkursach - wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

 

 

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

 

 

Program

8.45 - 9.00 Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów

9.00 - 9.30 Wprowadzenie do tematu Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich.

9.30 - 11.00 Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE:

Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE

Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów - definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków, - planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE, - wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.

Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów - przegląd konkursów, - zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności, - ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.

11.00 - 11.20Przerwa kawowa

11.20 - 13.20 Wybrane konkursy - Podział na grupy (2 grupy x 10 os.)

Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów: - prezentacja założeń konkursu i dokumentacji - określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe - planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników - planowanie działań - wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków - planowanie budżetu, harmonogramu - wytyczne dotyczące promocji - trwałość projektu - ryzyko w projekcie - wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki

13.20 - 14.00 Poczęstunek

14.00 - 15.30 Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE:

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE

Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE 

Ochrona własności przemysłowej -

Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE

15.30 - 16.00 Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa

16.00 - 17.00

Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami

Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych

 

W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy

 

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę https://www.eurodlafirm2014-2020.pl/Panel/Account/Register

 

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w warsztacie.

Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl