Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Projekt Spinqubator - bezpłatne szkolenia

Tile-100

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) doktorantów oraz pracowników naukowych lub naukowodydaktycznych dolnośląskich uczelni na bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości akademickiej) prowadzone w ramach projektu „SPINQbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres szkoleń:

- Procedury zakładania działalności gospodarczej. Formy działalności gospodarczej

- Innowacyjna przedsiębiorczość

- Specyfika działalności firm spin-off i spin-out. Współpraca firm z uczelniami

- Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa

- Prawno-finansowe aspekty działalności gospodarczej

- Ochrona własności intelektualnej

- Komunikacja w biznesie. Psychologiczne i rynkowe aspekty zdobywania i utrzymywania klienta

 

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest poprawne wypełnienie i złożenie do dnia 28.02.2013 formularza zgłoszeniowego (w załączeniu).

Formularz ten należy wypełnić i podpisać czytelnie oraz złożyć osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym we Wrocławiu w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19b (pok. 213 w godzinach od 8 – 16), lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51 – 168 Wrocław

z dopiskiem „SPINQbator”.

 

Projektodawca dopuszcza również wysłanie skanu dokumentów rekrutacyjnych na adres:

kmaluchnik@msl.com.pl

pod warunkiem uzupełnienia własnoręcznych podpisów przed rozpoczęciem kursu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mwsl.eu oraz pod numerem telefonu 71 324 68 42 wew. 124.


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl