Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Projekt Katalizator Innowacji

Tile-100

„Katalizator Innowacjiusługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego” to projekt ogólnopolski realizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2.

 

W ramach współpracy projektowej proponujemy przedsiębiorcom wiele inicjatyw, których głównym celem jest wdrożenie proinnowacyjnych usług doradczych, a także poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w obszarach objętych dofinansowaniem, m.in. seminaria i konferencje, badania benchmarkowe, wdrożenia programów ewaluacyjnych i wiele innych.

 

Firmy zakwalifikowane do udziału w Projekcie, korzystają z wybranych usług nieodpłatnie - na zasadach rozliczania w postaci pomocy de minimis.

 

W ramach projektu udostępnione zostały przedsiębiorcom 3 grupy specjalistycznych usług doradczych, których zakres obejmuje:

 

I grupa - usługi doradcze w obszarze LUDZIE

II grupa -  usługi doradcze w obszarze KLIENCI

III grupa - usługi doradcze w obszarze E-BIZNES

 

Więcej informacji na stronie projektu http://katalizatorinnowacji.pl/o-projekcie.html


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl