Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Program VENTURES dla studentów, absolwentów i doktorantów - Fundacja Nauki Polskiej

Tile-100

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do programu VENTURES, którego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 

Inicjatywa skierowana jest do najmłodszych naukowców: studentów przygotowujących prace magisterskie, absolwentów (zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych) oraz doktorantów.

 

W ramach programu finansowane innowacyjne projekty, których realizacja może trwać od roku do trzech lat, z zakresu wszystkich dziedzin nauki.

 

Finansowaniu podlegają:

- imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 500 , dla absolwenta - 1 500 , dla doktoranta - 3 000 miesięcznie)

oraz

- grant badawczy w wys. do 35 tys. rocznie.

 

Termin składania wniosków upływa 31 października 2011 r.

 

Bliższe informacje i formularze aplikacyjne:

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_ventures

 

Program VENTURES finansowany jest w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl