Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Paszport do eksportu dla firm, które chcą się promować na zagranicznych rynkach

Tile-100

Paszport do eksportudziałanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które ma pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła także za granicą poprzez udział w targach poza Polską. Główny warunek: w roku poprzedzającym wniosek, udział eksportu w sprzedaży firmy nie może przekraczać 30 proc. Maksymalna dotacja to 210 tys. zł.

Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

 • przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;
 • doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:

1.       rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;

2.       aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;

3.       możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;

4.       tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu;

Wartość dofinansowania

·         do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku doradztwa

·         do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w pozostałych przypadkach

Nabór wniosków

-21 lutego 2011 r. - 11 marca 2011 r.,
- 20 czerwca 2011 r. - 8 lipca 2011 r.,
- 17 października 2011 r. - 4 listopada 2011 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

Instytucja Wdrażająca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul.Pańska81/83 ,  Warszawa  00-834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tel. (0- 22) 432-89-91, 432-89-92, 432-89-93

infolinia:  0801 406 416

www.parp.gov.pl

e-mail: info@parp.gov.pl


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl