Header-wide-en

News

News | Paszport do eksportu dla firm, które chcą się promować na zagranicznych rynkach

Tile-100

Paszport do eksportudziałanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które ma pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła także za granicą poprzez udział w targach poza Polską. Główny warunek: w roku poprzedzającym wniosek, udział eksportu w sprzedaży firmy nie może przekraczać 30 proc. Maksymalna dotacja to 210 tys. zł.

Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

 • przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;
 • doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:

1.       rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;

2.       aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;

3.       możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;

4.       tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu;

Wartość dofinansowania

·         do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku doradztwa

·         do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w pozostałych przypadkach

Nabór wniosków

-21 lutego 2011 r. - 11 marca 2011 r.,
- 20 czerwca 2011 r. - 8 lipca 2011 r.,
- 17 października 2011 r. - 4 listopada 2011 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.

Instytucja Wdrażająca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul.Pańska81/83 ,  Warszawa  00-834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tel. (0- 22) 432-89-91, 432-89-92, 432-89-93

infolinia:  0801 406 416

www.parp.gov.pl

e-mail: info@parp.gov.pl


Login


AIP registration
   1. Fill in form online.
   2. Print it
   3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl