Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Paszport do eksportu dla firm, które chcą się promować na zagranicznych rynkach

Tile-100

Paszport do eksportudziałanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które ma pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła także za granicą poprzez udział w targach poza Polską. Główny warunek: w roku poprzedzającym wniosek, udział eksportu w sprzedaży firmy nie może przekraczać 30 proc. Maksymalna dotacja to 210 tys. .

Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

 • przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;
 • doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:

1.       rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;

2.       aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;

3.       możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;

4.       tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu;

Wartość dofinansowania

·         do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku doradztwa

·         do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w pozostałych przypadkach

Nabór wniosków

I kwartał 2012r.

Instytucja Wdrażająca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul.Pańska81/83 ,  Warszawa  00-834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tel. (0- 22) 432-89-91, 432-89-92, 432-89-93

infolinia:  0801 406 416

www.parp.gov.pl

e-mail: info@parp.gov.pl

oraz

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Krupnicza 13

50-075 Wrocław

tel. 71 79 70 400


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl