Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | NewConnect & Venture Capital

Tile-100

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
oraz
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowo-informacyjne pn.:

NewConnect & Venture Capital
INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

15 marca 2011 roku
Hotel Mercury, Pl. Dominikański 1, Wrocław

Seminarium realizowane jest w ramach projektu:
„Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji"

Seminarium skierowane jest do młodych, dynamicznych firm poszukujących inwestorów strategicznych mogących sfinansować innowacyjne przedsięwzięcia o wysokim potencjale ale podwyższonym ryzyku.

                                                                                                                                                                                    http://www.innowacje.dolnyslask.pl/

Venture Capital to kapitał własny wnoszony na ograniczony okres czasu przez inwestorów zewnętrznych do małych i średnich przedsiębiorstw (w początkowych fazach ich rozwoju.) dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji bądź usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek, a więc stwarzają wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji. Jednocześnie w przypadku sukcesu przedsięwzięcia, wspomaganego w zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają znaczący przyrost wartości zainwestowanego kapitału, który jest realizowany przez sprzedaż udziałów.

CZYM JEST NEWCONNECT ?

NEW/connect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest to rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. To również propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Rynek NewConnect jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już od wielu lat. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału.

CZY NEWCONNECT JEST DLA MNIE ?

NEW/connect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych spółek. To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe jest także notowanie firm z innych branż)

.Udział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


pliki


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl