Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji w Warszawie

Tile-100

W dniach 21 i 22 września 2011, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji.Patronat nad Konferencją sprawują: Minister Gospodarki - Pan Waldemar Pawlak, Minister Środowiska - Pan Henryk Jezierski, Minister Skarbu Państwa – Pan Aleksander Grad, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej – Pan Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego - Pan Marek Walczak, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Pan Wojciech Lubiewa-Wieleżyński oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

 

Celem wystawy jest komercjalizacja nauki z biznesem - prezentacja i promocja najnowszych osiągnięć w dziedzinie wynalazczości i innowacyjności w Polsce szeroko pojętym sferom przemysłubiznesu, która w efekcie pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zastosowanie tych projektów, wdrożenia i rozwój.

Wystawa Wynalazków i Innowacji to miejsce integracji środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości i innowacyjności w Polsce, umożliwiające nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy między wynalazcami a inwestorami.

 

Podczas wystawy zostanie zorganizowany konkurs wynalazków i innowacji. Zgłoszone przez wystawców wynalazki oceniane będą przez jury.  Nagrody dla zwycięzców, medale: złoty z wyróżnieniem, złoty, srebrny i brązowy oraz Puchar Grand Prix Wystawy Wynalazków i Innowacji zostaną wręczone podczas wystawy. Jeżeli pragniesz zgłosić swój wynalazek, wypełnij formularz w załączniku.

 

Zakres tematyczny wystawy obejmuje m.in. technologie i innowacje w przedsiębiorstwach, przemyśle paliwowym, energetycznym, wydobywczym, chemicznym oraz elektronice, informatyce, ekologii, mechanice, inżynierii, budownictwie, a także w wielu innych dziedzinach przyczyniających się do postępu technicznego gospodarki.


 
Szczegółowe informacje dla wystawców można uzyskać pod nr tel . 22 849  60 06  oraz na www.wynalazki.ztw.pl


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl