Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Konkurs 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Tile-100

Konkurs Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:  17 czerwca 2020 r. 

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 23 czerwca 2020 r. 

 

Konkurs ma bardzo znaczące ograniczenia:

Do składania wniosków w naborze uprawnieni są tylko przedsiębiorcy prowadzący wg danych na dzień 1 grudnia 2019 r. przeważającą działalność gospodarczą w zakresie następujących kodów PKD:

55 – Zakwaterowanie

56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem

79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl