Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | IATI Monday Business Meeting 16 października 2017r.

Tile-100

W imieniu IATI zapraszamy startupy  na ósme spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - „Zielone miasto”, które odbędzie się 16 października 2017 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, budynek D-21 (pl. Grunwaldzki 11), sala 007 w godzinach 12.00-14:00.

 

W ostatnim czasie, głównie za sprawą (byle)jakości powietrza w Polsce, rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca konieczności szczególnej dbałości o środowisko, a którym żyjemy.

W związku z tym zachęcamy do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, a także działań i projektów realizowanych przez Państwa, których celem jest m.in. troska o środowisko.

Tematy powiązane, godne poruszenia na spotkaniu to m.in.:

 • smart city
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • dbałość o tereny zielone i zarządzanie nimi
 • dbałość o jakość powietrza, wody, gleby w mieście (walka ze smogiem, retencja wody deszczowej, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne i architektoniczne) 
 • gospodarka odpadowa i recykling
 • budownictwo energooszczędne
 • zagospodarowanie nabrzeża rzecznego w mieście.

 

 

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zgłaszanie tematów krótkich wystąpień inspirowanych hasłem „Zielone miasto”.

Celem spotkań IATI Monday Business Meeting jest:

 • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi, 
 • poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
 • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI, 
 • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

 

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami, które zaowocują współpracą.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Czekamy na Państwa zgłoszenia dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl Tel.: +48 71 3204767


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl