Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Finansowanie z DIP nabór do 27 lipca

Tile-100

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej trwa nabór wniosków na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. Konkurs już ruszył, wnioski można składać do 27 lipca. Dla przedsiębiorców to szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz rozwijać infrastrukturę B+R. Do 27 lipca można składać wnioski na B+R w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów : • Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%. Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN. • Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN. O dofinansowanie mogą się ubiegać: • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl