Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Climate-KIC Accelerator

Tile-100

Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

 

 

 

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat,
 • osób fizycznych,
 • studentów,
 • absolwentów,
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą) zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out) Granty: Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie).

 

Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

Poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego a program ma charakter „NoEquity”.

 

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

 

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową.

 

Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na: zakup środków trwałych zakup wartości niematerialnych i prawnych szkolenia pracowników i kadry zarządzającej udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne) zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

 

Więcej informacji:http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1301-climate-kic-acceleration-programme-2.html

 

 

Realizator programu grantowego Climate-KIC Accelerator:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

tomasz.pajak@darr.pl

damian.sowa@darr.pl


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl