Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Bezpłatny warsztat z obsługi geoportalu miasta Wrocław 27 listopada 2017r

Tile-100
Geoportal to ogólnodostępny System Informacji Przestrzennej Wrocławia. Stanowi źródłoszerokiej wiedzy o mieście. Służy nie tylko do pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących informacji przestrzennej, lecz także do planowania wszelkich działań związanych z przestrzenią miejską.
 
 
 
Za pomocąnarzędzia można m.in.:
 • udostępniać inwestorom i mieszkańcom informacje przestrzenne o mieście
 • usprawniać zarządzanie gospodarką przestrzenną
 • budować nowatorskie usługi internetowe dla instytucji samorządowych i osób prywatnych
 • szybko uzyskiwać informacje przetworzone w postaci analiz, raportów izestawień
 • tworzyć symulacje i modele zmian zachodzących w mieście (dotyczącychtransportu, ruchów ludności, zagrożenia powodziowego itp.). 

  Podczas warsztatu szkoleniowiec – na co dzień odpowiedzialny za rozwój Geoportalu – zaprezentuje najciekawsze funkcje platformy.
Pod jego okiem uczestnicy warsztatu wykonają praktyczne ćwiczenia z obsługi narzędzia. 

Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniony jest indywidualny komputer z dostępem do internetu.  
Dzięki temu warsztaty będą miały w pełni praktyczny charakter. 

  

Termin:   

27 listopada2017 r., godz. 15:00–18:00 

  

Miejsce:  

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 

PolitechnikaWrocławska 

Plac Grunwaldzki 11 

50-377Wrocław 

Budynek D-21 

wejście A,piętro 1, pokój 102 
 
 
Szkoleniowiec:  

mgr inż.Katarzyna Świtalska – starszy specjalista ds. prowadzenia i wykorzystywaniaSystemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (Urząd Miejski Wrocławia,Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Rozwoju Wrocławia). Wykładowca zewnętrzny – godziny zlecone na prowadzenie laboratorium Geograficzne SystemyInformacji Przestrzennej (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury,Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych). 

  

Organizatorzy:   

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej 

Biuro Rozwoju Wrocławia 

Grupa Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich 

  

UWAGA! Zapisy trwają do 22listopada, do godz. 23:59 pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_zymF3X7dmdKuVu7nWd0hj9VUq4ksiByAkU6HpRaefWDKrg/viewform
 

Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl