Header-left
Header-right

Aktualności

Aktualności | Bezpłatna konferencja pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tile-100
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Naukowe KADRA, Kraków Miastem Startupów zapraszają do udziału w konferencji pt.
„Innowacyjne pomysły młodych naukowców:
Nauka – Startup – Przemysł”
która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (paw. A-0). Podczas konferencji odbędzie się gala finałowa i wystawa prac ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS (28.05.2015).
Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji (pod patronatem Marszałka Województwa) oraz ogólnopolskiego projektu NZS Konkurs Konstrukcji Studenckich (KOKOS).
Udział w konferencji jest bezpłatnypotwierdzenie uczestnictwa po wypełnieniu i przesłaniu załączonego formularza na adres: pawel.kucmierz@iati.pl lub elektronicznego formularza na stronie www.iati.pl.
Program konferencji i konkursu znajduje się na stronach www.kokos.nzs.org.pl oraz www.iati.pl Dodatkowe informacje – Paweł Kućmierz, tel. 661 420 012.
Szczegółowy opis: 28.05.2015 (10.00-16.00) – I sesja (A0 sala 213) Innowacyjne pomysły młodych naukowców szansą rozwoju przemysłu
Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów i procesów. Rozwój i wdrażanie innowacji jest jednym z priorytetów zapisanych w wielu programach i strategiach UE (Europa 2020) i Polski (Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”), w których m.in. podkreślono konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Organizatorzy mają nadzieję, prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.
Obszary tematyczne:
 Nowe technologie informatyczne (ICT)
 Energetyka
 Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
 Gospodarka surowcami mineralnymi
 Ochrona środowiska
 Ekonomia i zarządzanie
28.05.2015 (16.00-18.00) – A0 sala 106 Gala finałowa i wystawa prac ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS
KOKOS to ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych. Wiele studenckich wynalazków ląduje w szufladach – NZS nie może na to pozwolić! Naszym celem jest to, aby zostały docenione, zauważone i skomercjalizowane! Finałem konkursu jest wiosenna wystawa prac, połączona z wykładami, debatami i spotkaniami świata techniki i biznesu. W trakcie finału odbędą się ponowne obrady komisji, która wybierze zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala, na której zostaną ogłoszeni zwycięzcy.
Kategorie konkursowe:
 Zielona konstrukcja
 Młody konstruktor
 Pomocna konstrukcja
 Hit komercyjny
Koło naukowe
 Nagroda internautów
Koła naukowe oraz studenci indywidualni, zainteresowani promocją swojej konstrukcji zaproszeni są do zgłoszenia za pomocą formularza na stronie http://kokos.nzs.org.pl/
29.05.2015 (10.00-16.00) – II sesja (A0 sala 213) Startupy szansą na wdrożenie innowacyjnych pomysłów młodych naukowców
Celem konferencji jest naukowa refleksja nad zjawiskiem organizacji typu startup, a także dyskusja na temat możliwości ich współpracy ze środowiskiem naukowym w kontekście tworzenia i komercjalizowania innowacji technologicznych. Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania swoich doświadczeń i propozycji rozwiązań dotyczących oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania, metod zarządzania i finansowania starupów.
Obszary tematyczne konferencji:
 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania startupów
 Przedsiębiorczość akademicka (inkubatory, transfer technologii, spin-off)
 Startupy w kontekście socjologicznym i kulturowym
 Finansowanie startupów (crowdfunding, venture capital)
 Nowoczesne metody zarządzania startupami
 Innowacyjność (tworzenie, dyfuzja)
Publikacje pokonferencyjne:
W trakcie konferencji przewidywane są zarówno sesje plenarne, jak i posterowe. Do zaprezentowania w trakcie sesji plenarnych (ok. 5 minut) zakwalifikowane zostaną wyłącznie rozwiązania o cechach innowacyjnych i wyraźnie wskazanym charakterze aplikacyjnym. Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (do 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę przesyłać do dnia 6 maja 2015 r. na adres pawel.kucmierz@iati.pl.
Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych oraz dostępne na stronie iati.pl. Pełne teksty referatów w języku angielskim będzie można składać do czasopisma Acta Innovations do dnia 30.06.2015 r., wydawanego przez CBI Pro-Akademia (6 pkt), w języku polskim do Zeszytów naukowych lub w języku polskim do Zeszytów Naukowych WSEI do dnia 30 maja 2015 r. (3 pkt), lub do dnia 31.09.2015 r. do publikacji pokonferencyjnej pt. Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł (4 pkt) – koszt publikacji 150 zł.

pliki


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl